Przemków

Przemków, miasto i siedziba gminy, pow. Polkowice - Primkenau, Stadt und der Sitz der Gemeinde, Kr. Polkwitz.

Plan von Stattel Primkenau - Widok miasta z lotu ptaka

Widok miasta z lotu ptaka

Primkenau in Prospect und Gegend - Widok miasta

Widok miasta

Pfar Kirch zu Primkenau - Kościół parafialny, widok ogólny

Kościół parafialny, widok ogólny

Bethaus, Schul. Predig. H. zu Primkenau - Zbór i szkoła, widok ogólny

Zbór i szkoła, widok ogólny