- 9 -

1338 (26. marca) [AldenarAltenahr nieopodal Koblencji w Nadrenii-Palatynacie (D).].

W nawiązaniu do poprzedniego dokumentu król Jan Luksemburski wyjaśnia, że ziemiaństwo i mieszczaństwo Lubina, po uwolnieniu ich od obowiązku składania hołdu książętom głogowskim, winni pomagać swemu królowi i jemu złożyć taki hołd, nawet pod przymusem etc.

D. uts. In crastino festi annunciacionis.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.