- 10 -

1339 (24. lutego) Legnica, w dzień św. Macieja Apostoła etc

Bolesław, książę Śląska, pan na Legnicy, oraz jego synowie Wacław I. Legnicki i Ludwik I. Brzeski dokumentują, że obywatele miasta Wrocławia, Johann von Troppau, Johann Salomonis i Franczko Hartlieb, swoje obwody na Legnicy i Chojnowie z wszelakimi uprawnieniami, jakie otrzymali od książęcych poprzedników, za kwotę 4.000 grzywien groszy utrzymują na prawie zastawu, oraz otrzymują je lenno etc.

Actum et datum Legnicz die sancti Mathie apostoli anno domini M°C°C°C° tricesimo nono.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.