- 12 -

1339 (24. sierpnia) Bautzen, w dzień św. Bartłomieja Apostoła

Książę Bolesław III. Rozrzutny, pan na Legnicy, oraz jego synowie, Wacław I. Legnicki i Ludwik I. Brzeski, poświadczają królowi Janowi I. Luksemburskiemu i jego synowi Karolowi Luksemburskiemu, margrabiemu Moraw, prawo odkupu Lubina etc. na najbliższe dwa lata, po czym ulega ono wygaszeniu etc.

D. BudesinBautzen (pol.: Budziszyn) w G. Łużycach, (D) in die beati Bartholomei a. d. millesimo CCCXXX nono.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.