- 17 -

1342 (11. maja) Kraków, w sobotę po święcie Wniebowstąpienia Pańskiego etc.

Kazimierz, król Polski, obiecuje zwrot zastawionych mu miast Namysłów, Kluczbork, Byczyna i Wołczyn, po wypłaceniu mu sumy zastawnej trzech tysięcy grzywien groszy praskich polskiej miary etc.

— Nos KazimirusKazimierz III. Wielki, król Polski w l. 1333 – 1370 dei gracia rex Polonie promittimns tenore presencium bona fide excellentissimis et magnificis principibus dominis KaroloKarol Luksemburski, margrabia Moraw, następca Jana, swego ojca, jako Karol IV domini . . regis primogenito marchioni Moravie, BolezlaoBolesław (Bolko) III. Rozrzutny (Hojny), książę legnicko – brzeski, i na Wrocławiu w l. 1296 – 1311, 1306 – 1307 na Kaliszu, 1308 – 1311 na Opawie, od r. 1311 na Brzegu, 1312 – 1342 na Legnicy, 1323 – 1338 w Namysłowie, od r. 1329 dziedziczny lennik czeski et suis filiis WenceslaoWacław I. Legnicki, książę namysłowski w l. 1338 – 1342 i legnicki 1342 – 1345, w l. 1345 – 1346 pan na Chojnowie i Złotoryi, w l. 1346 – 1349 na Legnicy, w 1358 na połowie Księstwa Brzesko – Oławskiego i na Byczynie, w 1359 na Legnicy i Złotoryi et LudwicoLudwik I. Brzeski (Sprawiedliwy, Roztropny, Prawy), książę namysłowski w l. 1338 – 1342, i legnicki 1342 – 1345, w l. 1345 – 1345 pan na Legnicy, od r. 1348 na Lubinie, od 1358 na połowie Brzegu i Oławy, od 1359 na Chojnowie, w l. 1364 – 1373 regentem na Legnicy, w l. 1368 – 1398 na Księstwie Brzesko – Oławskim, od r. 1373 na Kluczborku, w l. 1392 – 1395 na Niemczy Slezie et Nicolao OpavieOpava (pol.: Opawa, staropol.: Tropawa, niem.: Troppau) w Rep. Czeskiej et BatyborieRacibórz ducibus, civitates et municiones NamslaviamNamysłów CreucenburchKluczbork ByczinamByczyna et ChuncenstadtWołczyn nobis pro tribus milibus marcarum grossorum denariorum Pragensium Polonici pagamenti per eos in festo sancte trinitatis8. niedziela po Wielkanocy proximo obligandas ac omnes eorum litteras cuiuscunque tenoris fuerint nobis et antea traditas super illis, statim postquam caucio de solvendis eisdem tribus dictarum marcarum milibus nobis facta fuerit et eorum promissa expleverint , prout in eorum litteris huiusmodi continetur, restituere ac libere sine quavis difficultate cedere de eisdem. In cuius rei testimonium presentes fieri et sigilli nostri munimine voluimus communiri.

Actum et datum Cracovie sabbato post festum ascensionis domini proximo anno nativitatis eiusdem millesimo trecentesimo quadragesimo secundo.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.