- 23 -

1343 (23. października) Wrocław, piątego dnia po święcie Jedenastu Tysięcy Dziewic etc.

Bolesław III., książę Śląska, pan na Legnicy i Brzegu, zwraca się z prośbą do Karola Luksemburskiego, margrabiego Moraw, by ten wyraził zgodę na potrącenie, w dwu ratach, z należnej mu kwoty 1200 kop [groszy praskich], celem pokrycia wszelakich strat i kosztów.

D. WratislavieWrocław fer. V post diem b. undecim milium virginum 1343.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.