- 38 -

1359 (23. lipca) Karlstein, we wtorek po dniu św. Marii Magdaleny etc.

Cesarz Karol IV. Luksemburski nadaje księciu Ludwikowi I. Brzeskiemu w lenno przypadające mu w wyniku podziału ojcowizny posiadłości, przy czym zawartość poprzedniego tekstu jest tu w większej części dosłownie powtórzona.

D. uts.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.