- 58 -

1413 (8. sierpnia) Brzeg, we wtorek przed św. Wawrzyńcem etc.

Książę Ludwik II., pan na Brzegu oraz zarządca Legnicy, oświadcza, że jego kuzyni, książęta Konrad IV. Starszy i Konrad V. Kącki, kuratorzy dzieci innych braci na Oleśnicy i Koźlu, pożyczyli mu kwotę 3.000 grzywien, wobec czego jego miasta Brzeg, Kluczbork, Byczyna i Wołczyn winni spłacać kuzynom i miastu Oleśnica przez 3 lata po 300 grzywien. Jeżeli w przeciągu tych 3 lat kwota 3.000 grzywien wraz z odsetkami nie zostanie spłacona, miasta Kluczbork, Byczyna i Wołczyn, wraz z prawami i przychodami, przypaść mają tym książętom na okres całkowitej spłaty długu przez niego, jego dziedziców i jego kuzyna Wacława II., biskupa wrocławskiego. Jeżeli książę nie pozostawi męskich potomków, miasta te przypadną książętom oleśnickim etc.

— Dinstag vor sant Lorenz 1413.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.