- 76 -

1435 (7. stycznia) Brzeg, w piątek po święcie Trzech Króli.

Książę Ludwik II., pan na Brzegu i Legnicy, zapisuje, na wypadek śmierci bez lennego spadkobiercy, swoim córkom, Helenie i Magdalenie, na ich oprawę, kwotę 10.000 kop praskich groszy na swoich ziemiach, a mianowicie na Brzegu, Legnicy, Złotoryi, Strzelinie, Kluczborku i Byczynie [mit dem erbrechte, dy die selben land CrewczburgKluczbork und PitschenByczyna von pfandschaft wegen uff nns, wenne wir die lösen, wartende sein], bez uszczerbku dla swoich córek w wysokości 30.000 guldenów reńskich, jakie to otrzymała od cesarza Zygmunta Luksemburskiego, jako wiano, jego małżonka, księżna Elżbieta. Jeżeli jednak wystawca tego dokumentu doczeka się męskiego spadkobiercy, to każda z córek będzie musiała wnieść kwotę 6.000 dobrych praskich groszy. Na kuratora wyznaczył on swoją małżonkę, księżnę Elżbietę, a do jej pomocy jej brata margrabiego Jana Brandenburskiego, wrocławskiego biskupa Konrada IV. Starszego oraz książąt Bernarda na Opolu i Niemodlinie, swego stryja, księcia Henryka na Głogowie i Kożuchowie, oraz swego brata [sic] Konrada Kąckiego, na Oleśnicy i Koźlu.
Świadkowie dokumentu: Nickil Stewicz, Hanns Czedlicz von der NeukirchenNowy Kościół pow. Złotoryja rycerze, Hans Stewicz, Lewtter von Doberßwicz, Mich. Borwicz, Heynrich Rabnaw, starosta Brzegu, Hans Heseler, Mathis Strol, tamtejsi mieszczanie, Wilbolt Lynttner książęcy pisarz, który sporządził dokument.


BrigBrzeg am freitag noch der heiligen dreyer kunige tag.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.