- 77 -

1435 (19. stycznia) Brzeg, w środę przed dniem św. Wincentego.

Ludwik II., książę Śląska, pan na Brzegu, Legnicy i Strzelinie, powtarza wydane przez siebie postanowienia z dn. 7. stycznia br., przy czym Hans Czedlicz auf KetczerdorfKarłowice pow. Brzeg, Lorenz Boraw, Fritsche von Landiscron, Hans von Lindenaw rycerze, Heinrich Dornheym, Hans Mladath, Heinrich Landiscron, Cuncze Brynning, Petsche Landiscron, Jendle Brynning, Caspar Hoff, Bernhard von Jonsdorf, Tristram von Pogrelle, Petsche Brynning oraz Weyglos Sitschen i całe ziemiaństwo ziemi i weichbildu brzeskiego, jak również burmistrz, rajcy, przysięgli i cała społeczność miasta Brzegu składa obydwu księżnom hołd lenny na ręce ich matki, księżnej Elżbiety, jak i ich, powyżej wymienionych już kuratorów.

— Zcum BrigeBrzeg an der metewochen vor sand Vincencien tag.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.