- 78 -

1435 (4. lipca) Legnica, w poniedziałek po dniu Nawiedzenia NMP.

Heyncze von Rogaw podstarosta w Breßnicz na KeczerdorfKarłowice pow. Brzeg osiadły dokumentuje, że wszyscy ziemianie ziemi brzeskiej zgodni są po śmierci księcia Ludwika II. Brzeskiego nie składać hołdu lennego nikomu, dopóki jego córki, Magdalena i Jadwiga, nie otrzymają gwarancji na ich oprawę w wysokości 10.000 kop praskich groszy, każdej.

— Geben zu LigniczLegnica am montag noch unser lieben frawen tag visitacionis Marie.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.