- 81 -

1436 (28. maja) Wrocław, w poniedziałek dni święta Zesłania Ducha Św. etc.

Ludwik III., książę Śląska, pan na Lubinie oraz prawny dziedzic Legnicy i Brzegu, pisze do ziemiaństwa księstwa legnickiego, że po śmierci jego kuzyna, księcia Ludwika II., pana na Brzegu i Legnicy, posiadł prawa do dziedzictwa po nim [bez uszczerbku dla wdowy i ich dzieci], na co zmarły okazał mu stosowny dokument, a on sam oczekuje na jego odpis. Jeżeli legniczanie zechcą w przeciągu 14 dni taką kopię otrzymać, to on taki wycią może dostarczyć.

— Zu Breslaw am montage in den phinstheiligen tagen a° etc. tricesimo sexto.
Do księżnej Elżbiety, wdowy po księciu Ludwiku II. Brzeskim, pisze on tego samego dnia:
— Als wir denn nu nechsten bey mannen und steten gewest sind zu LegniczLegnica, als ewer liebe wol weiß, sie uns eyne antwort aldo zu thun, als sie uns das vorheyschin hettin, das doch nicht gescheen ist, bitten wir ewr liebe in allim vleisse sie zu underweisen und mit en zu reden, daz sie kegen uns recht thun unschedelichen ewr lieb und ewern kindern an ewir gerechtikeit.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.