- 84 -

1437 (10. sierpnia) Żagań, w sobotę przed św. Tyburcjuszem Męczennikiem etc.

Książę Jan I. Żagański zwrócił się do cesarza Zygmunta Luksemburczyka w sprawie sukcesji po zmarłym księciu Ludwiku II. Brzeskim. Prosi zatem królewską łaskawość Czech, by ta zechciała uwzględnić go przy rozstrzyganiu tej sprawy spadkowej. Ze swojej strony wyraża wolę poszanowania praw księżny Elżbiety i jej dzieci.

— Geben zum SaganŻagań am sunobinde vor Tyburcii martiris o. J.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.