- 96 -

1443 (18. lutego) Brzeg, w poniedziałek po dniu św. Walentego etc.

Panowie ziemi i weichbildu brzeskiego oraz burmistrz, rajcy, starsi, przysięgli i cała społeczność miasta Brzeg uznają księcia Mikołaja I. Opolskiego, małżonka księżny Magdaleny, za swego pana etc.

— D. uts.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.