- 97 -

1445 (15. czerwca) W dzień Wita i Modesta etc.

Książęta Jan I. Lubiński oraz Henryk X. Chojnowski, panowie na Brzegu, Lubinie i Chojnowie, porozumieli się z księciem Wacławem I. Cieszyńskim i jego małżonką Elżbietą, ich drogą matką, w sprawie 4.000 guldenów, które książę Wacław przekazał ich drogiej matce, w ten sposób, że księżna Elżbieta po swej śmierci przekazuje im wszystkie swoje prawa do miasta i okręgu Strzelin, za co oni ze wszystkich swoich ziem i miast Brzeg, Legnica, Strzelin, Złotoryja, Lubin, Chojnów i innych, które w tym czasie będą w ich posiadaniu, oraz ze wszystkich swoich przynależności etc., zobowiązani będą przekazywać księciu Wacławowi corocznie, na św. Walpurgę (1. maja) i św. Michała (29. września), kwotę 200 grzywien praskich groszy polskiej miary, z wieloma jednak zastrzeżeniami, które zwalniają ich z tegoż obowiązku. Jeżeli książę zejdzie wcześniej, zobowiązanie to wygasa.

— Geben am tage Viti und Modesti noch Crists geburth firczenhundert jar dornoch in dem funfundvirczigsten jare. Dobeie zeint gewest unsere lieben getrawen Bernhard Glawbis hewptman zu HaynawChojnów, Symon Geyseler, Stephan Swenckenfeld, Andris Holatcz, George Busewoy von der Bele, Hans Warkatsch, Hans Hofeman, Jost Goebel unser burgere von LobinLubin, Nickel Mossche, Michel Tirpitcz unsere burgere vom BrigeBrzeg, Hannos Reichel, Petsche Welker unsere burgere von Haynaw und George von Nemen unser schreiber, dem dieser brief warth entfolen.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.