- 99 -

1447 (1. października) Brzeg, w niedzielę po dniu św. Michała etc.

Książęta Jan I. Lubiński oraz Henryk X. Chojnowski zawiadamiają, że za kwotę 1.200 grzywien praskich groszy i 10 węgierskich guldenów zastawili w ręce Heinze Stoscha i jego małżonki Hedwig oraz ich spadkobierców, ewentualnie spadkobierców z jej poprzedniego małżeństwa z wrocławskim obywatelem Bedą.

— Czum BriegeBrzeg am suntage noch zandte Michels tag noch Crists geburdt firczenhundert jar dornoch in deme sebin und firczigsten jare.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.