- 100 -

1447 (29. listopada) Wrocław, w środę przed św. Andrzejem Apostołem etc.

Książęta Jan I. Lubiński oraz Henryk X. Chojnowski zawiadamiają, że za kwotę 1.264 grzywien praskich groszy oraz 6 grzywien tychże groszy [a każdą licząc po 48 groszy] zastawili dziedzicznie w ręce Heinze Stoscha oraz jego małżonki Hedwig ziemię i terytorium wechbildu brzeskiego z całym ziemiaństwem. Książęta obiecują im swą pomoc w przypadku zakusów na tą ziemię ze strony księcia Mikołaja I. Opolskiego, księżny Elżbiety lub księżny Jadwigi Legnickiej.

— Zcu BreslawWrocław an mitwochen vor sandte Andris tag des heiligen czwelfboten a° uts.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.