- 102 -

1448 (6. stycznia) Brzeg, w dzień święta Trzech Króli etc.

Książęta Jan I. Lubiński oraz Henryk X. Chojnowski zawiadamiają, że ich zamek, ziemia i miasto Brzeg wraz z lennami zastawione zostały dziedzicznie Heinze Stoschowi i jego małżonce Hedwig za kwotę 3.364 grzywien i 6 praskich groszy oraz 440 węgierskich złotych guldenów, co zagwarantowane jest przez kwotę 500 grzywien praskich groszy oraz prawo zastawne przed jakimikolwiek roszczeniami ze strony księcia Mikołaja I. Opolskiego oraz księżny Elżbiety i księżny Jadwigi Legnickiej.

— Dat. uts.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.