- 104 -

1449 (16. stycznia) Opole, w czwartek przed św. Agnieszką.

Bernhard Niemodliński, książę na Opolu, Niemodlinie i Kluczborku, odsprzedał księciu Mikołajowi I. Opolskiemu, panu na Opolu, swemu kuzynowi, za poradą swych zaufanych, okręgi i miasta Byczyna i Kluczbork, na tych samych warunkach, w jakich posiadł je on od księcia Ludwika, podówczas pana na Legnicy, swego kuzyna, świętej pamięci, oraz jego małżonki Jadwigi, księżny legnickiej, w zastaw i dysponowanie, a także uwolnił mieszkańców Namysłowa, okręg, od roszczeń w wysokości 200 grzywien groszy etc.

— Zu OpulOpole am donerstag vor sant Agnessentag 1449.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.