- 108 -

1450 (12. stycznia) Złotoryja, w niedzielę po dniu Trzech Króli etc.

Książęta Jan I. Lubiński oraz Henryk X. Chojnowski wystawiają miastu Złotoryi rewers tej samej treści, co ten z 15. grudnia 1449 r., z podkreśleniem, że Złotoryja nie będzie oddzielona od Legnicy etc.

— Czum GoltbergeZłotoryja am suntage nach der heiligen drey konige tag, noch gotis geburte virczenhundert jor dornoch in dem funfczigisten jore.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.