- 111 -

1450 (18. kwietnia) W sobotę przed niedzielą Misericordia2. po Wielkanocy etc.

Heinze Stosch oraz jego małżonka Hedwig oświadczają, że książęta Jan I. Lubiński oraz Henryk X. Chojnowski skasowali zawartą z nimi umowę zastawu okręgu, zamku i miasta Brzeg, oraz zwrócili im kwotę zastawną etc.

— Sonnabend vor Misericordias domini 1450.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.