- 193 -

1433 (20. września) Nachod, w niedzielę przed dniem św. Mateusza etc.

Husyccy dowódcy z Nachodu i zamku Homole przyznają Ślązakom list żelazny na spotkanie do Litomyśla.

— Mi Jan Bassczin z Porostle odginud z NachodaNachod (czes.: Náchod, niem.: Nachod) w Rep. Czeskiej a Mikulass Trczka z Lipi sedieny na HomoliZamek Homole (Gomola) koło Lewina Kłodzkiego w pow. Kłodzko wiznawame tiemto listem przedewsiemi, ze sme dali a moczi tohoto listu dawame prawi gleit krziestianski oswieczenim kniezatom, knyezi Conradowi, biskupu Wratislawskemuwrocławskiemu, a kniezi Bernardowi z Opolez Opola a mudrim y opatrnim muzom miesta Wratislawskeho a miesta SwydniczkehoŚwidnica i gmin zemanom zemie Slezske od padesati az do sta kony, kterizto gleith ma gity, stati a trwaty oddanie tohoto listu az do swateho Hawla [16. października] nynie naiprw przystieho a ten den czieli az do zapadu sluneczneho biehem przirozenim takowie, ze ony budu moczi do zemie Czeske do miesta LithomissleLitomyśl (czes.: Litomyšl, niem.: Leitomischl) w Rep. Czeskiej bezpecznie przygiety a swich wieczi potrziebnich tu pogednati anebo poposobiti a pogednagicz aneb swe wiecz posobiecz neb nezposobiecz budu moczi tez bezpecznie se na swa obidle a na swe zamki zasie nawratiti bez urazu gich osob i statkow. A to my swrchupsani Jan Basczin z Porostle a Mikulass Trczka z Lipi slibugemeSlibujeme podeczti a podwieru gim naprziedsamy zasie y zwassieczki swe sluzebniki, ze gim i tiem wssiem, ktoz snimi pogedu, ten gleit ma cztnie a wiernie a beze wsseho przierussenie sdrzan a zachowan biti. Toho naswiedomie a lepsi gistotu peczieti nassie ktomuto listu gsu przitisczeny.
Datum Nachod dominico die ante Mathei anno millesimo ut supra XXIII°.