D±brówka Górna

D±brówka Górna, gm. Krapkowice, pow. Krapkowice - Dombrowka an der Oder, Eichtal 1934, Gem. Krappitz, Kr. Krappitz.

Robert Weber - Schlesische Schloesser - Dresden Breslau 1909 Robert Weber - Schlesische Schloesser - Dresden Breslau 1909

Linki do stron

[Rozmiar: 16751 bajtów] [Rozmiar: 10830 bajtów] [Rozmiar: 9943 bajtów] [Rozmiar: 10797 bajtów] [Rozmiar: 12562 bajtów] [Rozmiar: 12270 bajtów] [Rozmiar: 12529 bajtów] [Rozmiar: 12474 bajtów]