Drołtowice

Drołtowice, gm. Syców, pow. Ole¶nica - Rudelsdorf, Gem. Gross Wartenberg, Kr. Oels.

Robert Weber - Schlesische Schloesser - Dresden Breslau 1909

Linki do stron

[Rozmiar: 16751 bajtów] [Rozmiar: 10830 bajtów] [Rozmiar: 9943 bajtów] [Rozmiar: 10797 bajtów] [Rozmiar: 12562 bajtów] [Rozmiar: 12270 bajtów] [Rozmiar: 12529 bajtów] [Rozmiar: 12474 bajtów]