Letnica

Letnica, gm. Świdnica, pow. Zielona Góra - Letnitz, Gem. Schweinitz, Kr. Grünberg.

Plan von Lötnitz, Schlos, Lustgarte, Bethaus etc. - Założenie pałacowe, widok z lotu ptaka

Założenie pałacowe, widok z lotu ptaka