Lubów

Lubów, gm. Jemielno, pow. Góra - Lübchen, Gem. Gimmel, Kr. Guhrau.

Lübichen - Pałac, widok ogólny

Pałac, widok ogólny