Zawonia

Zawonia, siedziba gminy, pow. Trzebnica - Schawoine, der Sitz der Gemeinde, Kr. Trebnitz.

Kirch zu Schawaine - Ko¶ciół, widok ogólny

Ko¶ciół, widok ogólny

Herschaft. Haus zu Schweinern im Constätischen - Pałac, widok ogólny

Pałac, widok ogólny