Ziębice

Ziębice, miasto i siedziba gminy, pow. Z±bkowice ¦l±skie - Münsterberg, Stadt und der Sitz der Gemeinde, Kr. Frankenstein.

Grundris von Münsterberg - Plan miasta

Plan miasta

Münsterberg - Widok miasta z lotu ptaka

Widok miasta z lotu ptaka

Münsterberg von Mitternacht an zu sehen - Widok miasta z lotu ptaka od północy

Widok miasta z lotu ptaka od północy

Münsterberg in Prospect von Occident - Widok miasta od wschodu

Widok miasta od wschodu

Pfar Kirch zu s. Georgen in Münsterberg - Ko¶ciół parafialny ¶w. Jerzego, widok ogólny

Ko¶ciół parafialny ¶w. Jerzego, widok ogólny

Der Burgplatz und Corporisti Capell. - Plac zamkowy i kaplica Bożego Ciała, widok ogólny

Plac zamkowy i kaplica Bożego Ciała, widok ogólny

Heutige Schlos in Münsterberg - Obecny zamek, widok ogólny

Obecny zamek, widok ogólny

Rathaus in Münsterberg u. Revier - Ratusz, widok ogólny

Ratusz, widok ogólny

Creutz Herrn Comende - Komenda Krzyżowców, widok ogólny

Komenda Krzyżowców, widok ogólny