Klasztor św. Wincentego


Stift S. Vincenty von der Oderseite an zu sehen mit S. Claren Jungfrl. Closter - Klasztor św. Wincentego i klasztor Klarysek, widok od strony Odry

Klasztor św. Wincentego i klasztor Klarysek, widok od strony Odry

Stift S. Vincenty von Seiten der Stadt wie aus S. Claren - Klasztor św. Wincentego, widok od strony miasta z lotu ptaka

Klasztor św. Wincentego, widok od strony miasta z lotu ptaka

Das alte Closter S. Jacobi hernah S. Vincentz - Klasztor św. Wincentego, widok z lotu ptaka

Klasztor św. Wincentego, widok z lotu ptaka

Prospectus Canoniae ordin S. Norberti ad S. Vincent - Klasztor św. Wincentego, widok z lotu ptaka

Klasztor św. Wincentego, widok z lotu ptaka

Der alte Closter S. Vincenty auf dem Elbing - Klasztor św. Wincentego na Olbinie, wg. dawnego widoku z lotu ptaka

Klasztor św. Wincentego na Olbinie, wg. dawnego widoku z lotu ptaka

Das alte Vincenty Closter auf dem Elbing, wie es gewes. - Klasztor św. Wincentego na Olbinie, wg. dawnego widoku z lotu ptaka

Klasztor św. Wincentego na Olbinie, wg. dawnego widoku z lotu ptaka

Althof des Stiffts S. Vincenty in Bresl. - Folwark fundacji św. Wincentego, widok z lotu ptaka wsi, założenia pałacowego i parku

Folwark fundacji św. Wincentego, widok z lotu ptaka wsi, założenia pałacowego i parku

Napis niezrozumiały: Director Conradus - Ogród klasztorny, widok ogólny

Ogród klasztorny, widok ogólny