Kościół cmentarny


S. Salvator od. Neu Begräbnus - Kościół cmentarny p.w. Salwatora, widok ogólny

Kościół cmentarny p.w. Salwatora, widok ogólny

S. Salvator oder Begräbnus Kirch - Kościół cmentarny p.w. Salwatora, widok ogólny

Kościół cmentarny p.w. Salwatora, widok ogólny