KoĽle

KoĽle, cz. Kędzierzyna-KoĽla - Cosel, der Stadtteil Kandrzin-Cosel.

Kosel in Prospect von Ratibor Seite - Widok miasta od strony Raciborza

Widok miasta od strony Raciborza

Kosel im Prospect von Krapp: aus zu sehe - Widok miasta od strony Krapkowic

Widok miasta od strony Krapkowic

Herrnhof zu Kosel - Pałac, widok z lotu ptaka

Pałac, widok z lotu ptaka