Kuźnica Czeszycka

Kuźnica Czeszycka, gm. Krośnice, pow. Milicz - Tscheschenhammer, Grenzhammer 1937, Gem. Kraschnitz, Kr. Militsch.

Hammer zum Tscheschnische Halte - Hamernia

Hamernia