Krzydlina Wielka

Krzydlina Wielka, gm. Wołów, pow. Wołów - Gross Kreidel, Gem. Wohlau, Kr. Wohlau.

Kirch zu Kreidel - Kościół, widok ogólny

Kościół, widok ogólny