NiedĽwiedĽ

NiedĽwiedĽ, gm. Ziębice, pow. Zabkowice ¦l±skie - Bärdorf, Gem. Münsterberg, Kr. Frankenstein.

Beerdorf - Ko¶ciół, widok ogólny

Ko¶ciół, widok ogólny