Niwnica

Niwnica, gm. Nysa, pow. Nysa - Neunz, Gem. Neisse, Kr. Neisse.

Neuntz - Kościół, widok ogólny

Kościół, widok ogólny