Niemil

Niemil, gm. Oława, pow. Oława - Niehmen, Gem. Ohlau, Kr. Ohlau.

Niemen - Kościół, widok ogólny

Kościół, widok ogólny