W±sosz

W±sosz, siedziba gminy, pow. Góra - Herrnstadt, der Sitz der Gemeinde, Kr. Guhrau.

Prospect von Herrnstadt - Widok miasta

Widok miasta