Wińsko

Wińsko, siedziba gminy, pow. Wołów - Winzig, der Sitz der Gemeinde, Kr. Wohlau.

Prospect von Stadtel Wintzig - Widok miasta

Widok miasta