Wierzowice Wielkie

Wierzowice Wielkie, gm. Góra, pow. Góra - Gross Wiersewitz, Gem. Guhrau, Kr. Guhrau.

Begräbnüs Kirche zu Gr. Würsewitz - Kościół cmentarny, widok ogólny

Kościół cmentarny, widok ogólny