Barkowo

Barkowo, gm. Żmigród, pow. Trzebnica - Bargen auch Gross Bargen, Gem. Trachenberg, Kr. Trebnitz.

Gros Bargen - Kościół, widok ogólny

Kościół, widok ogólny

Bethaus, Schul u: Predigerhaus zu Gros Bargen - Zbór, szkoła i probostwo, widok ogólny

Zbór, szkoła i probostwo, widok ogólny