Błotnica

Błotnica, gm. Złoty Stok, pow. Z±bkowice ¦l±skie - Plottnitz, Gem. Reichenstein, Kr. Frankenstein.

Das alte Herrschaftl. Schlössel zu Plotnitz - Założenie pałacowe, widok z lotu ptaka

Założenie pałacowe, widok z lotu ptaka

Plan des Neuen Schlössel zu Plotnitz - Założenie pałacowe, widok z lotu ptaka

Nowy zamek i folwark, widok z lotu ptaka