Borek Strzeliński

Borek Strzeliński, gm. Borów, pow. Strzelin - Grossburg, Gem. Markt Bohrau, Kr. Strehlen.

Kirch u. Schlos zu Grosburg - Zamek i kościół, widok ogólny

Zamek i kościół, widok ogólny

Kirch u. Schlos zu Grosburg - Kościól i pałac, widok ogólny

Kościół i pałac, widok ogólny