Brzeg Dolny

Brzeg Dolny, miasto i siedziba gminy, pow. Wołów - Dyhernfurt, Stadt und der Sitz der Gemeinde, Kr. Wohlau.

Dyhrenfurt - Widok miasta z lotu ptaka

Widok miasta z lotu ptaka

Dyhrenfurt im grüne - Widok miasta z lotu ptaka

Widok miasta z lotu ptaka

Schlos zu Dyhrenfurt - Pałac, widok ogólny

Pałac, widok ogólny

Schlos zu Dyhrenfurt - Pałac, widok ogólny

Pałac, widok ogólny