Chojnów

Chojnów, miasto i siedziba gminy, pow. Legnica - Haynau, Stadt und der Sitz der Gemeinde, Kr. Liegnitz.

Haynau - Miasto, widok z lotu ptaka

Miasto, widok z lotu ptaka

Prospect von Haynau - Miasto, widok ogólny

Miasto, widok ogólny

Stadtkirche zu Haynau - Kościół parafialny, widok ogólny

Kościół parafilany, widok ogólny

Schlos zu Haynau - Zamek, widok ogólny

Zamek, widok ogólny