Czerna

Czerna, gm. Żukowice, pow. Głogów - Klein Tschirne, Alteichen 1936, Gem. Herrndorf, Kr. Glogau.

Schlos Klein Tschürne - Zamek, widok ogólny

Zamek, widok ogólny