Chomiąża

Chomiąża, gm. Głubczyce, pow. Głubczyce - Komeise, Gem. Leobschütz, Kr. Leobschütz.

Kirch zu Comeise - Kościół, widok ogólny

Kościół, widok ogólny