Cisówka

Cisówka, cz. Jastrzębia Zdroju - Cissowka, der Stadtteil Ober Jastrzemb.

Czisowka - Kościół, widok ogólny

podpis