Chróścina

Chróścina, gm. Dąbrowa, pow. Opole - Chrosczinna, Reisern 1934, Gem. Dambrau, Kr. Oppeln.

Falckenauer Kirch - Kościół, widok ogólny

Kościół, widok ogólny