...  Kącik   Heraldyki    Śląskiej  ...

Wprowadzenie ...

Na stronie tej zamieszczać będę wszelkie informacje dotyczące zarówno herbów jak i rodów szlacheckich, które niegdyś mieszkały lub miały swoje siedziby na Śląsku

Szlachta na Śląsku w połowie XVIII wieku

Opracowano na podstawie Kern-Chronicke
oder Kutze jedoch gründliche Geographisch - Historisch - und Politische Nachricht von dem Hertzogthum Schlesien
Zobacz więcej.

Książka adresowa szlachty na Śląsku z połowy XIX wieku

Opracowano na podstawie Alphabetischer Nachweis (Adressbuch) des in den Preussischen Staaten mit Rittergütern angesessenen Adels.
Zobacz więcej.

Rodowód hrabiów - szlachty śląskiej

Wykaz na podstawie Ueber die Gräfliche Würde in Schlesien.
Zobacz więcej.

Rody szlacheckie w okolicy Świdnicy

Wykaz na podstawie Tägliche Rundschau
Zobacz więcej.

Szlachta śląska na wykazie subskrybentów

Wappen= und Handbuch, des in Schlesien (ein-schliesslich der Oberlausitz) landgesessenen Adels. Alfred Freiherrn von Krane Goerlitz 1901 - 1904
Wykaz

Spis dóbr ziemskich i ich właścicieli z roku 1718 w Księstwie Głogowskim

Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej 1526 - 1740. Jarosław Kuczer - Zielona Góra 2007
Spis

Wykaz zamków, pałaców i dworów na Śląsku

Opracowano na podstawie strony Katalog pałaców, dworów i zamków w Polsce, gdzie znajdują się także opisy poszczególnych obiektów.
Wykaz

Die Ländlichen Wohnsitze Schloesser und Residenzen der ritterschaftlichen Grundbesitzer in der preussischen Monarchie

Litografie Ferdinanda Pazelta z poł. XIX w. z teki Alexandra Dunckera
LitografieViktor Schaetzke -
Schlesische Burgen und Schlösser

95 zdjęć oraz rysunków zamków i nie tylko południowej części Dolnego Śląska.
GaleriaNational Bildarchiv Foto Marburg

Ponad 500 archiwalnych zdjęć zamków i pałaców na Śląsku
GaleriaDas Sächsische Stammbuch - Sammlung von Bildnissen sächsicher Fürsten

209 portretów szlachty, kleru oraz książąt saksońskich wraz z ich herbami, począwszy od 842 roku po narodzeniu Chrystusa aż po koniec XVI wieku
StammbuchHerby miejscowości Śląska z roku 1930

168 herbów miejscowości Śląska, zarówno Dolnego jak i Górnego, a także Łużyc opracowanych graficznie w 1930 roku przez Otto Huppa

Herbarz