Siemisławice

Siemisławice, przys. do Przeworna, gm. Przeworno, pow. Strzelin - Siebenhufen, Gem. Prieborn, Kr. Strehlen.

Schlos Siebenhuben - Zamek, widok ogólny

Zamek, widok ogólny

Kirch zu Siebenhuben - Kościół, widok ogólny

Kościół, widok ogólny